Game Tips no image

Published on สิงหาคม 4th, 2012 | by admin

0

เฉลยเกมส์ 100 Floors (ด่าน 91-100)

เฉลยเกมส์ 100 Floors (ด่าน 91-100)

91 ตรงมุมขวาล่างของหน้าจอจะมีแปรงอยู่ให้เก็บแล้วก็ปัดตรงมุมขวาล่างๆ (จะเป็นสีขาวๆ) แล้วจะเห็นเลข 91 กลับหัวอยู่ แล้วจะเห็นสีตรงด้านบนก็ปรับสีให้กลับหัวเช่นกัน ดูรูปด้านล่างครับ (ตรงลูกศรเป็นสีเหลืองนะครับ)

เฉลยเกมส์ 100 Floors (ด่าน 91-100)92 ให้ดูที่คำว่า OPEN จะเห็นขีดข้างใต้จะเห็นว่าเส้นใต้ตัว E ยาวสุด ตามด้วย N , O และ P คราวนี้เมื่อไปดูรูปเข็มทิศที่ด้านซ้ายบน จะเห็นว่า เส้นยาวสุดจะอยู่ที่ซ้ายบน เส้นที่ยาวลองลงมาอยู่ขวาบน และตามด้วย ซ้ายล่างและขวาล่างตามลำดับความยาวของเส้น ดังนั้นเมื่อไปเรียงตาม OPEN จะเป็นตามนี้

E N
O P

แล้วให้หาตัว E ที่ตารางด้านซ้ายจะเห็นว่าในตำแหน่งตัว E จะตรงกับ W ที่ตารางฝั่งขวา เท่ากับว่าตำแหน่งของประตูที่ซ้ายบนจะเป็นลูกศรชี้ขึ้น ต่อมาตัว N จะตรงกับ E (ลูกศรชี้ขวา) , O ตรงกับ W (ลูกศรชี้ขึ้น) , P ตรงกับ M (ลูกศรชี้ลง)

(ตรงลูกศรสีแดง ต้องเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ลง)

เฉลยเกมส์ 100 Floors (ด่าน 91-100)93 กดปุ่มหน้าเลข 9 ค้างไว้ 9 วินาที ถ้าถูกไฟที่ประตูฝั่งเลข 9 จะสว่าง ส่วนปุ่มหน้าเลข 3 กดค้างไว้ 3 วินาที ถ้าถูกไฟที่ประตูฝั่งเลข 3 จะสว่าง แล้วจะผ่านด่านไปได้

เฉลยเกมส์ 100 Floors (ด่าน 91-100)

94 ตรงด้านบนประตูจะเห็นเลข 11 อยู่ซึ่งในเลขโรมันจะเป็น XI เราต้องปรับทิศทางไฟที่ส่องให้เป็น XI
95 จะเห็นเลข 8/26 อยู่ด้านข้าง ให้หัน iphone ตาม แล้วให้กดไฟสีดขียวเป็นรูปตัว H เนื่องจาก 8 หมายถึงตัวอักษรที่ 8 และ 26 เป็นคำใบ้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว (ตรงลูกศรกดเป็นสีเขียว)

เฉลยเกมส์ 100 Floors (ด่าน 91-100)
96 จัดเรียงตัวต่อให้เข้าล็อค เรียงตามรูปด้านล่างเลยครับ

เฉลยเกมส์ 100 Floors (ด่าน 91-100)
97 ให้ใช้มีดเจาะลูกโป่งแล้วจะได้ กระดาษมาให้ไปแปะที่ข้างบนประตู แล้วจะได้คำใบ้มาโดยไปเปรียบเทียบกับที่เค้าให้มาคือ (30,235) แปลว่า 30 = 2x3x5; ดังนั้น (735,????) 735 = 3x5x7x7 ให้ใส่เลข 3577
98 ให้ใช้ที่ปัดไปปัดตรงมุมซ้ายล่าง จะเห็นเลข 51782 เมื่อมองเป็นเลข digit 5 จะประกอบไปด้วย 5 ขีด , 1 ประกอบไปด้วย 2 ขีด , 7 ประกอบไปด้วย 3 ขีด , 8 ประกอบไปด้วย 7 ขีด , 2 ประกอบไปด้วย 5 ขีด ตอบ 52375 แล้วกด enter
99 จะมีเลขมาให้ให้เราใส่เครื่องหมายลงไปผลรวมเท่ากับ 15 ทั้ง 2 ฝั่ง ให่ใส่ตามนี้ 3+3×4=4×5-5 โดย + กับ – ให้กดที่ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียง
100 ให้ปัดช่องว่างจนเห็นดาว ดูตามรูปด้านล่างเลยครับ (ตรงลูกศรสีแดงให้เลื่อนเหล็กให้เห็นดาว)

เฉลยเกมส์ 100 Floors (ด่าน 91-100)แอดมินคิดว่าถึงด่าน 100 แล้วจะจบที่ไหนได้ดันมีต่ออีก เตรียมพบกับด่านใหม่ ANNEX !!

Tags: ,


About the AuthorBack to Top ↑